Alexandra Pawluczuk

Aplikant radcowski

E-mail:

alexandra.pawluczuk@okw-kancelaria.pl

Telefon:

+48 22 481 60 80

Obszar praktyki:

Postępowania sądowe. Prawo cywilne. Prawo handlowe. Prawo pracy. Własność intelektualna, w tym prawo własności przemysłowej oraz prawa autorskie, a także prawo konkurencji.

Kwalifikacje Zawodowe:

Alexandra ukończyła Uniwersytet Warszawski na kierunku Prawo w roku 2014, obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Języki:

polski (j. ojczysty), angielski i niemiecki

Wykształcenie:

Uniwersytet Warszawski (magister prawa) 2014 r.

Inne:

Alexandra zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w renomowanych kancelariach, zarówno krajowych jak i zagranicznych, zajmując się bieżącą obsługą zagranicznych podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności w zakresie ochrony praw własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. W OKW Alexandra odpowiedzialna jest za obsługę prawną klientów korporacyjnych, w zakresie bieżącej obsługi oraz postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy, praw własności intelektualnej oraz prawa konkurencji.