start
About us

GET TO KNOW US

OKW provides quality Polish legal advice with a Western approach to client service and can do so in Polish, English and Dutch.

The firm’s four partners Marta Olczak-Klimek, Maciej Węgiełek, Karolina Lach-Guziak and Remco van der Kroft provide a unique combination of Polish legal expertise and a Dutch no-nonsense client approach. We put our client’s business interests first and pride ourselves in always keeping the broader picture in mind.

The firm’s origins go back to 2004 when Marta started her firm, the same year that Remco came to Poland. OKW has since evolved into a firm with a staff of 18 people..

With three nationalities in the office and work experience in French, Polish, American, Dutch, German and Scandinavian law firms both in Poland and abroad, we are truly able to bridge the cultural gap and make foreign investors feel at home in Poland.

Because of OKW’s multinational background and international affiliations (Insuralex and DBLA), we are uniquely positioned to support Polish entrepreneurs in their exploits of the world’s markets.

Our support goes much further than just legal advice and litigation. As passionate sailors, we know the importance of teamwork. We try to understand our client’s business and use our contacts and knowledge of the Polish market and our extensive international contacts to help our client succeed, and thus become members of our client’s “crew”.

Meet our team

MEET OUR TEAM

PARTNERS
OF COUNSEL
senior associate
Associate
Trainee
Assistants
What we offer

UNDERSTANDING OUR OFFER

Company Law

Our corporate legal services include: Setting up companies Company law advice International group structures Corporate secretarial Lawyers in our firm have extensive experience in corporate law, covering limited liability companies, joint stock companies, partnerships as well as limited partnerships. We are particularly well equipped to deal with (international) joint ventures, offering out-of-the-box solutions for dispute resolution.

Real Estate Law

Our real estate law services include: Due diligence on acquisition Seller pre-due diligence Sale and purchase of real estate Real estate financings Real estate leasing Lawyers in our firm have worked within the institutional real estate sector and have advised on real estate transactions in all phases of the life cycle.

Construction Law

Our construction law services include: General contractor agreements Subcontractor agreements Agreements with the architect Litigation for non-performance, default, damages, liens, etc. We understand the issues related to construction law agreements. We know how to deal with the chain of liability from the developer through the general contractor to the smallest

Litigation

OKW’s lawyers are very experienced in litigation with a particular focus on insurance litigation. Lawyers from our firm have litigated in front of all court levels in Poland, including the Supreme Court. Through our international affiliations with Insuralex and DBLA, we are capable of managing international litigation across the globe.

Employment Law

Our employment law services include: Employment contracts Managerial contracts Expat contracts Dismissals Group dismissals Employment litigation In working as general outside counsel for companies from various industries, we have provided employment law services, including litigation, for all levels of employees.

Insurance Law

Our insurance law services include: Insurance litigation Advice on and drafting of policy documents Advice on and drafting of general conditions Coordinating multijurisdictional insurance litigation Insurance law is one of the core businesses of our firm with 8 people whose practice is predominantly in insurance law.

Mergers & Acquisitions

Our M&A services include: Due diligence on acquisition Seller pre-due diligence (preparation of data rooms) (International) negotiations on M&A transactions Before coming to Poland in 2004, Remco van der Kroft worked as an international M&A lawyer in the Netherlands, doing M&A deals in the Netherlands, Russia, Abu Dhabi, Poland, Romania and the Czech Republic. We can advise with M&A deals in Poland as well as coordinate deals in multiple jurisdictions.

Tax Law

Through a longstanding cooperation with HMDP, a very experienced Polish tax boutique, we cover the tax aspects of any transaction and provide services in the field of international tax restructuring. For Polish investors group structures involving Netherlands holding companies can be particularly beneficial. When in Chicago working for one of the Big 4 accounting firms, Remco van der Kroft was responsible for coordinating the legal implementation of international tax restructuring projects in more than 20 countries per project.

HMDP

Dutch Law

Remco van der Kroft is a Netherlands lawyer admitted to the Rotterdam bar. Therefore we can provide services in the field of Netherlands law. Basic Dutch law advice is provided on location in Warsaw and through Remco’s extensive network of contacts in the Netherlands, he will always be able to find the best local Dutch specialist for the job.

NieruchomościReal EstateOnroerend Goed

Nieruchomości to jeden z sektorów, na których znamy się najlepiej. Prawnicy OKW mają łącznie pół wieku doświadczenia w tej dziedzinie. Zanim Remco van der Kroft wznowił praktykę jako prawnik, zasiadał w zarządzie francuskiej firmy deweloperskiej działającej w Polsce. Maciej Węgiełek ma wieloletnie doświadczenie w negocjowaniu rozmaitych umów najmu, między innymi z ramienia znaczącego skandynawskiego dewelopera powierzchni biurowych. Od lat jest także głównym doradcą prawnym polskiego dewelopera sektora mieszkaniowego. Dennis Dart spędził ostatnich 12 lat pracując dla jednego z największych instytucyjnych inwestorów nieruchomościowych w naszym regionie Europy. One of the industries we know best, is the real estate industry. Lawyers in OKW have a combined real estate experience of 50 years. Remco van der Kroft, before going back into private practice, was a board member of a French shopping center developer in Poland. Maciej Węgiełek for years negotiated all lease agreements for a major Scandinavian office developer and for years has served as the main counsel of a Polish residential real estate developer. Dennis Dart worked for 12 years for one of the major institutional real estate investors in the region.Een van de sectoren die wij zeer goed kennen is de onroerend goed branche. Onze juristen hebben een gecombineerde ervaring in de sector van meer dan 50 jaar. Remco van der Kroft was bestuurslid van een Franse ontwikkelaar van winkelcentra in Polen voor hij in 2006 zijn werkzaamheden als advocaat hervatte. Maciej Węgiełek was de vaste onderhandelaar van huurovereenkomsten namens een Scandinavische onroerend goed ontwikkelaar en hij is al jaren de vaste adviseur van een Poolse ontwikkelaar. Dennis Dart heeft 12 jaar gewerkt voor een grote Amerikaanse investeerder in de regio.

UbezpieczeniaInsuranceVerzekeringen

Praktyka OKW w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego opiera się na naszym szerokim doświadczeniu w prowadzeniu sporów sądowych w tej dziedzinie. Każdego dnia obsługujemy ponad 100 otwartych spraw sądowych o specyfice ubezpieczeniowej. Ponadto udzielamy porad z zakresu polis ubezpieczeniowych i ogólnych warunków. Marta Olczak-Klimek zajmuje się prawem ubezpieczeniowym od 2004 roku, doradzając oraz reprezentując zarówno firmy ubezpieczeniowe, jak i ubezpieczonych. Joanna Dębska pracuje w tej dziedzinie od 2005 roku. Nasz zespół ubezpieczeniowy liczy 8 prawników. Reprezentujemy Polskę jako członek Insuralex, międzynarodowego stowarzyszenie firm prawniczych z całego świata, skupiających się przede wszystkim na praktyce z dziedziny ubezpieczeń i reasekuracji oraz sporów sądowych. Nasze członkostwo w Insuralex umożliwia pracę nad sporami ubezpieczeniowymi z różnych jurysdykcji oraz ich koordynację. Our insurance law practice is based on our vast experience in insurance litigation. At any given time we have more than 100 insurance claim cases in court. In addition we advise on insurance policies and general conditions. Marta Olczak-Klimek has worked in insurance law since 2004, advising and litigating for both insurers and insured. Joanna Dębska has worked in insurance litigation since 2005. The insurance law practice consists of 8 lawyers in the firm. We are the member for Poland of Insuralex, an international association of law firms around the globe who focus their practice on insurance and re-insurance law and litigation. Our membership of Insuralex allows us to work on and coordinate multijurisdictional insurance disputes.Onze verzekeringspraktijk is gebaseerd op onze ruime ervaring in verzekeringsprocessen. Ons kantoor behandelt gemiddeld meer dan 100 rechtszaken. Bovendien adviseren wij over polissen en algemene voorwaarden. Marta Olczak-Klimek werkt op het gebied van verzekeringsrecht sinds 2004, waarbij ze zowel verzekeraars als verzekerden adviseert. Joanna Dębska is actief in deze branche sinds 2005. De verzekeringsgroep bestaat uit 8 advocaten. We zijn het Poolse lid van Insuralex, een wereldwijde organisatie van onafhankelijke verzekeringsrechtadvocaten. Ons lidmaatschap van Insuralex geeft ons de mogelijkheid om internationale verzekeringszaken te coördineren.

ITITIT

Pracujemy dla jednego z największych holenderskich deweloperów oprogramowania. Mamy bogate doświadczenie w negocjowaniu i opracowywaniu umów licencyjnych, wdrożeniowych, a także obejmujących usługi serwisowe oprogramowania. Wiemy jak chronić własność intelektualną firmy stworzoną przez zatrudnionych w niej lub współpracujących z nią programistów. Pracujemy również dla znaczącego dostawcy sprzętu komputerowego (w tym mainframes). We work for a major Dutch software developer and have extensive experience in negotiating and drafting software licenses, implementation and service agreements. We know how to protect a company’s intellectual property created by software developers employed by or cooperating with the company. We also work for a major supplier of hardware (including mainframes).We werken voor een groot Nederlands software bedrijf en hebben ruime ervaring in het onderhandelen en schrijven van software licenties, implementatie- en serviceovereenkomsten. We weten hoe de intellectuele eigendom te beschermen ontwikkeld door medewerkers van het software bedrijf. We werken ook voor een distributeur van hardware (inclusief mainframes).

Sprzęt medycznyMedical equipmentMedische apparaten

Od lat jednym z dużych klientów Marty Olczak-Klimek jest dostawca sprzętu medycznego. Dlatego w OKW rozumiemy tę branżę wraz z jej specyficznymi uwarunkowaniami dotyczącymi przetargów publicznych oraz znaczenie unikania wszelkich praktyk, mogących być uznanymi za korupcyjne lub sprzecznymi z zasadami etycznymi obowiązującymi na tym rynku usług. For years, one of Marta Olczak-Klimek’s major clients is a supplier of medical equipment. That means that we understand the industry with its peculiarities related to public tenders and the importance of staying away from practices, which could be viewed as corrupt.Een van de belangrijkste cliënten van Marta Olczak-Klimek is een distributeur van medische apparaten. Dit betekent dat we deze goed sector kennen, inclusief de diverse problemen rond aanbestedingen.

Gdzie jesteśmy?

 

Warszawa
ul. Piękna 19, 00-549 Warszawa
T: 22 481 60 80

biuro@okw-kancelaria.pl
KRS Nr: 0000351568

WrocławRacławicka Center
ul. Skarbowców 23A lokal 214/B3, 53-025 Wrocław
 T: 71 791 59 44

biuro.wroclaw@okw-kancelaria.pl